Kontakt

Mennica Finance S.A.

Siedziba i adres korespondencyjny:
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
NIP: 525-25-33-460
REGON: 146 188 625
KRS: 0000 427 318
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 2.430.000,00 zł,
Kapitał wpłacony 2.430.000,00 zł


Formularz kontaktowy

Kontakt z nami

Dane adresowe

Mennica Finance S.A.

Siedziba i adres korespondencyjny:

Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

NIP: 525-25-33-460
REGON: 146 188 625
KRS: 0000 427 318

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 2.430.000,00 zł,
Kapitał wpłacony 2.430.000,00 zł